Month január 2020

Zariaďujte s láskou

Okamihy ako zariaďovanie vášho nového bytu alebo domu sú veľmi výnimočnými a treba ich prežívať skutočne naplno. Ide totiž o silný symbolizmus toho, že ste sa práve osamostatnili a zakladáte si svoj vlastný život podľa seba. Užívajte si preto výber… Continue Reading →

Zbavte sa intímnych problémov!

Niekedy sa stáva, že po zamyslení a priznaní si niektorých vecí si jednoducho niečím už nie sme celkom istí. Niekedy pohľad pravde do očí trvá veľmi dlho, inokedy si realitu dokážeme uvedomiť oveľa rýchlejšie a vtedy id samozrejme, o oveľa… Continue Reading →

SEO na vašom webe: čomu venovať najväčšiu pozornosť

SEO optimalizáciu pre vyhľadávače delíme na dve väčšie celky, a to na on-page faktory https://www.seolight.sk/on-page-faktory/ a off-page faktory. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na prvú kategóriu, teda na SEO, ktoré sa takpovediac „deje“ priamo na vašom webe. Čomu venovať pozornosť,… Continue Reading →

© 2022 frajerka.sk — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑