Month február 2020

Železná opona

Pojem Slovné spojenie železná opona počul určite každý človek, ktorý dokončil základnú školu. Bolo spomenuté na hodinách dejepisu, literatúry aj občianskej náuky. Čo však vlastne znamená a odkiaľ sa vzalo? Už v roku 1945 ho použil nacistický minister propagandy Goebbels,… Continue Reading →

© 2022 frajerka.sk — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑