Month október 2021

Politická strana

Politická strana  Predstavuje organizovanú skupinu ľudí, v súčasnosti je to politická organizácia, ktorej cieľom je získanie moci alebo presadzovanie ideológie, či riešenia nejakého problému. To znamená, že aj hnutia  v tom to zmysle, sa nazývajú po Nežnej revolúcii ako politické strany. … Continue Reading →

Krása v zmysle filozofie

Krása v zmysle filozofie Tak v minulosti, alebo v  západnej teórii krásy možno nájsť v dielach raných gréckych filozofov, takzvaných Predsokratu. Už v jednom fragmentu je spomenutá krása: „Pre Boha sú všetky veci krásne, dobré, správne,“ píše Herakleitos.  Pytagoras poňal krásu ako nástroj pre… Continue Reading →

Čo treba ?

V prvom rade je potrebné zakúpiť si in-line korčule. Tomuto výberu by ste mali venovať dostatok času, nakoľko lacné a nekvalitné korčule vás môžu v nesprávnej chvíli zradiť a vy si tak spôsobíte nepekný úraz. Základný a vhodný model sa dá kúpiť už od… Continue Reading →

Politika vo všeobecnosti

Politika vo všeobecnosti  Čo to znamená v podstate politika? Predstavuje proces a metódu záväzného rozhodnutia určitej skupiny ľudí smerujúceho k dosiahnutiu určitého cieľa. Pojem politika sa vzťahuje na kolektívne rozhodovanie zamerané na dosiahnutie alebo udržanie štátnej či obecnej moci. To… Continue Reading →

Čo to vlastne tá láska je?

Musím priznať, že sa nedokážem nepousmiať, keď vidím starší manželský pár na prechádzke držiac sa za ruky. Z takéhoto páru vyžaruje toľko tepla, toľká láska a také porozumenie, až to človeka zahreje pri srdiečku. Aj keď je to v dnešnej vzťahovej – nevzťahovej… Continue Reading →

© 2021 frajerka.sk — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑