Svetová ekonomika a národné, svetové hospodárstvo 

          Svetová ekonomika je to reálny sociálno-ekonomický systém, ktorý má základne prvky ( národné hospodárstvo, skúmanie technického pokroku. Sleduje sa na základe dynamiky, štruktúry a súdržnosti.) a základné väzby ( je tvorený tokom tovarov a služieb výrobných faktorov, informácii a znalostí) 

Pod pojmom môžeme rozumieť aj súhrn všetkých činností hospodárskeho charakteru zamerané na uspokojenie potrieb. Toto hospodárstvo rozlišujeme na: 

                                         a.) národné – sústava hospodárstiev na územý určitého štátu ( skúma technický pokrok, rozmer a skúma sa ohľadom súdržnosti, dynamiky a štruktúry.) 

                                         b.) svetové hospodárstvo – sú to všetky národné hospodárstva jednotlivých štátov sveta, ako aj predstavuje celý systém medzinárodných ekonomických vzťahov vyplývajúcich z medzinárodnej deľby práce a svetového trhu. 

businessman-4929680_640

Tento sociálno-ekonomický systém je otvorený a najviac komunikuje s ekologickým  a politickým systémom. Ďalej sa sústreďuje na zvyšovanie blahobytu svetovej populácie prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov. 

Počas celého obdobia sa táto svetová ekonomika vyvíjala už od doby 19. Storočia a vyvíja sa stále . Základom bol rýchly rast produktivity práce už v období industriálnej ekonomiky. Tak tiež je rast spájaný s medzinárodnou deľbou práce a rozvojom medzinárodného obchodu. Najdôležitejší bol obchod, lebo ten umožnil rýchlejšie získavanie zdrojov a akumuláciu kapitálu, aby sa tým pádom mohla rozvíjať priemyselná výroba. 

graph-3033203_640

Medzi podstatnejšie etapy rozvoja teda patria :  

           – do poslednej tretiny  19. Storočia – tvorba koloniálneho systému  

           – do 1.svetovej vojny – rozpory medzi ekonomickými metropolami – znovuzrodenie sveta 

           – medzivojnové obdobie – pokles trhového systému  

            – po 2. svetovej vojne –rozpad na sveta na 2 systémy 

            – 90. roky 

4.5/5 - (2 votes)