Železná opona


Pojem
Slovné spojenie železná opona počul určite každý človek, ktorý dokončil základnú školu. Bolo spomenuté na hodinách dejepisu, literatúry aj občianskej náuky. Čo však vlastne znamená a odkiaľ sa vzalo? Už v roku 1945 ho použil nacistický minister propagandy Goebbels, no symbolom sa stalo až po vojne. Winston Churchill, britský premiér tak vo svojom prejave z roku 1946 označil povojnové rozdelenie Európy. Možno tak túto oponu chápať ako pomyselné, ideologické rozdelenie na kapitalistický západ a komunistický východ ale aj skutočnú bariéru, ktorá viac ako 40 rokov delila od seba milióny ľudí. Hoci už neexistuje, je dôležité aby zo všeobecného povedomia nezmizla.hraničné drôty.jpg
Sloboda
Tak ako politická ideológia rozdeľovala, rovnako existovali fyzické hranice. Konkrétnejšie viac ako 7 000 kilometrov ostnatého drôtu, mínových polí, zátarasov a strážnych veží pod 24-hodinovým dohľadom ozbrojených príslušníkov pohraničnej stráže a psov. Najznámejším a najvýstižnejším symbolom je Berlínsky múr, no takéto hranice existovali v celej východnej Európe a Ázii. Našla sa ale jedna vec, ktorú žiaden múr nezastaví, sloboda. Ani komunistický režim jej nedokázal zabrániť a v jej mene sa protestovalo proti tejto zdanlivo nekonečnej hranici. Boli to až 80. a 90. roky, kedy sa opona pomaly začala zdvíhať a bolo možné legálne prejsť z východu na západ. Následky rokov strávených za ňou na východnej strane má za sebou i Slovensku a nie je tomu tak dávno.grafity „Sloboda“.jpg
Aktuálnosť
Ubehlo už 30 rokov od prevratu v novembri 1989, no z pohľadu dejín a času je to doba príliš krátka. Napriek tomu si dnes stále viac ľudí neuvedomuje ako môže byť i minulosť aktuálna. Nie je vidieť ostnatý drôt a s pasom a dostatkom peňazí sa dá dostať takmer kamkoľvek, no pomyselné bariéry sa budujú neustále. Mann vraj povedal, že kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. Je dôležité nezabúdať a hlavne sa poučiť z chýb minulosti. V stále sa rozdeľujúcej spoločnosti, je to len na skok ku reálnym zábranám od tých vymyslených. Rok 2019 nám priniesol niekoľko výročí, tak sa skúsme poučiť.