Dôchodky na Slovensku- jeden veľký zmätok

V situácii týkajúcej sa ekonomiky SR sa chtiac-nechtiac občas musíme pozrieť pravde do očí a to na jedného z jej najväčších strašiakov- starobný dôchodok. Penzistov je a bude v našej krajine čoraz menej, respektíve vzhľadom k pomerne vysokému veku ešte nemajú nárok byť za penzistov označení, ale chtiac-nechtiac sa musia živiť pravidelnou poctivou prácou. Nevraviac o tom, aký dôchodkovský vek sa stanoví pre dnešnú mladšiu generáciu a generáciám po nej. A ďalšia podstatná vec- akú výšku bude dôchodok vlastne predstavovať (ak sa ho vôbec dožijeme).

enior

Zatiaľ, čo však starobných dôchodcov každým rokom ubúda, na druhej strane dôchodcov označených za invalidných v našej krajine pribúda. Ľudí s nižším, produktívnym vekom prenasledujú ochorenia a majú nárok na dávky, no a ľudia s vyslúžilým vekom sa zrážajú v práci. Na základe štatistík to v SR čoraz viac vyzerá a pravdepodobne vyzerať bude podľa tohto opísaného modelu. Starší ľudia budú pracovať na dávky pre tých mladších.

Na zrovnanie oproti minulému roku, tento rok sociálna poisťovňa vypláca o 316 menej starobných dôchodkov, zatiaľ čo počet vyplatených invalidných sa zvýšil o 1 600.

analýzy

Treba však upozorniť na pomerne vysoký výskyt ochorení u občanov s produktívnym vekom. Táto štatistika tak zároveň upozorňuje, že dlhší vekový priemer automaticky neznamená vyššiu práceschopnosť, nakoľko ľudia v našej krajine bývajú strhaní prácou ešte predtým, než dosiahnu 50. Je to spôsobené i nasadením nepriaznivých podmienok a možnosťou zamestanania sa poväčšinou len v závodoch, na 12 hodinové či nočné zmeny s nízkou toleranciou a zlým prístupom k zamestnancom, poprípade v zamestnaní s rizikovými zdravotnými podmienkami. Ostatné miesta sa stávajú raritou a ak, tak ich dávno obsadia najmladšie ročníky. Tie však vo veľkej miere emigrujú za prácou za hranice.
K jedným z najčastejších dôvodov k invalidite v produktívnom a pomerne mladom veku sú u nás ochorenia ako psychické problémy, rakovina pľúc a cukrovka.