Grécke kláštory na skalách (Metéora/Μετέωρα)

Tieto mohutné monolitické kopce opierajúce sa o úbočia pohoria Pindos v severozápadnej Tesálii oddávna priťahovali pozornosť obyvateľov žijúcich pod nimi. Už v 9. storočí obývali dutiny a jaskyne skalných veží asketickí mnísi. Prvý kláštor na vrchu hory začal v 14. storočí stavať Athanasios Koinovitis. Athanasia čoskoro nasledovali ostatní mnísi a postupne vyrástlo na útesoch 24 kláštorov. Prístup do nich bol pôvodne (možno aj zámerne) náročný, vyžadujúci buď rebríky z povrazov alebo vyťahovacie koše a kladku.
Dodnes sa z 24 kláštorov zachovalo už iba 6. Prístup sa zlepšil vďaka vysekaným schodom. Vstupné do kláštorov sa pohybuje okolo 2€.
 Řecký klášter
1. Veľký kláštor (Mégalo Metéoro/Μεγάλο Μετέωρο)
Najväčší kláštor, ktorý bol postavený v prvej polovici 14. storočia. Hlavná katedrála je ozdobená nádhernými freskami a v múzeu nájdete historické kódexy, byzantské náboženské ikony a farebné litografie. V starom refektári mníchov uvidíte časť originálneho stola s pôvodnými príbormi a kuchyňu s chlebovou pecou.
 
2. Varlaamsky kláštor
Druhý najväčší založený askétom Hosiosom Varlaamom. V kláštore si určite nezabudnite pozrieť impozantný dubový sud kde uchovávali zásoby vody. Nachádza sa tu tiež zbierka vzácnych svätých kňažských rúch a zlatých výšiviek.
 klášter tesálie
3. Kláštor Roussanou
Tretí kláštor dostal meno pravdepodobne podľa pustovníka, ktorý sa usadil na skale. Hlavná budova bola postavená v 16. storočí a bola dozdobená nástennými freskami omnoho neskôr.
 
4. Kláštor sv. Mikuláša Apanafsisa
Založený v 14. storočí. Je prvý na ceste k svätým Meteorám. Pravdepodobne slúžil pútnikom a ostatným návštevníkom ako odpočinkové miesto. Pri vchode do kláštora sa nachádza kostol sv. Antónia kde sú uložené kódexy a kláštorné cennosti.
klášter na skále 
5. Kláštor sv. Štefana
Ženský kláštor najdostupnejší zo všetkých: vstup do neho je možný cez malý mostík. Má dve katedrály: starú kaplnku zo 16. storočia a hlavnú katedrálu venovanú sv. Charalambovi.
 
6. Kláštor Najsvätejšej Trojice
Postavený v 15. storočí. Nachádza sa v ňom kaplnka Timiosa Prodromosa, ktorá je vytesaná do skaly. Z kláštora je úchvatný a nezabudnuteľný výhľad do údolia