Preventívna liečba proti závislosti od Facebooku a Instagramu

Často používame vety ako „ubehol mi pri tom čas“ alebo „zabavilo ma to, až som stratil pojem o čase“. V prípade návštevy sociálnych sietí je to však (bohužiaľ) v mnohých prípadoch skutočne tak, tieto vety majú pravdivý význam. Zabaviť sa, pozrieť si novinky, komunikovať, na tom nie je nič zlého, ale problém nastáva, ak nám návštevy sociálnych sietí berú viac času, než by sme si želali a tým pádom iba hodiny plynú a nie sú naplnené tak, ako sme si reálne predstavovali alebo ako by sme si želali. Navštívime ich s vedomím, že pri nich strávime niekoľko minúť, no s prekvapením a určitou dávkou hrôzy môžeme zistiť, že z plánovaných niekoľko minút sa stali hodiny. Väčšinu voľného času sme pozerali do obrazovky mobilu a to sme sa chceli len s niekým o niečom dohodnúť, alebo len zbežne pozrieť nové príspevky. Takto sme stratili podstatnú časť dňa, ktorý mohol byť naplnený efektívnejšie či zaujímavejším a krajším spôsobom.

podnikatelka

Viem, že tento problém sa netýka každého, niekto sa v tomto probléme možno spozná iba do určitej miery, no sú medzi nami aj tí, ktorí si z tohto fenoménu spravili závislosť s následkami, aké závislosť od čohokoľvek prináša, v skratke všetkého veľa škodí. Cesta vymazať si účet, alebo sa definitívne od internetu oslobodiť sa nemusí zdať každému ako správna či rozumná, každopádne je dôležité mať zdravú mieru a neprekračovať ju. Tým pádom budeme môcť využiť funkcií a výhod aké nám tieto siete ponúkajú, ale na druhej strane tým nestratíme veľa času. Ak s odhadnutím vašej stanovenej miery máte problém, alebo sa častokrát pri návšteve sociálnych sietí „zabudnete“, vo viacerých prípadoch vám pomôže nová funkcia respektíve nástroj, ktorý meria čas vašej návštevy.

marrketing

Tento nový nástroj získal Facebook aj Instagram a to na základe zistení a štatistík, ktoré nám ukazujú, že ľudia pri týchto aplikáciách trávia až nezdravo veľa času a pestujú si na nich závislosť. K týmto aplikáciám tak budú mať prístupný ovládací panel, ktorý meria ich priemerný čas, aký pri návšteve trávia. V prípade zhrozenia sa nad výsledným číslom si následne budú môcť stanoviť limit aký uznajú za vhodný a po jeho prekročení ich toto nové vylepšenie bude signalizovať upozornením.