SEO na vašom webe: čomu venovať najväčšiu pozornosť

SEO optimalizáciu pre vyhľadávače delíme na dve väčšie celky, a to na on-page faktory https://www.seolight.sk/on-page-faktory/ a off-page faktory. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na prvú kategóriu, teda na SEO, ktoré sa takpovediac „deje“ priamo na vašom webe. Čomu venovať pozornosť, čo je v rámci SEO podstatnejšie a čo menej podstatné, to všetko si vysvetlíme veľmi zrozumiteľne a jednoducho.
Žena pracuje na notebooku v kancelárii

Čo patrí do on-page SEO

Zaujímavý obsah, vhodné nastavenie URL adries, rýchle načítanie stránok, správne vzorce tagov, alt popisky obrázkov, originálne podstránky, využívanie frekventovaných kľúčových slov a long tail SEO. Takto by sa dala v skratke zhrnúť optimalizácia, ktorá sa odohráva priamo na vašom webe.
Graf s nápismi SEO, search, community, html, design

Rozmeňme si to na drobné

  1. Zaujímavý obsah alebo inak, obsahový marketing je základom. To, čo máte na svojom webe jednoducho musí zaujať ľudí aj vyhľadávače. Ak niečo predávate, tak by ste mali predávať dobré a zaujímavé veci. ak o niečom píšete, tak píšte o zaujímavých veciach, o ktoré majú ľudia záujem.
  2. Nastavenie URL adriessa na prvý pohľad nemusí zdať ako niečo extra dôležité, ale verte, že je. Ako nastaviť URL adresy jednotlivých podstránok? Vysvetlíme si to na príklade našej imaginárnej webovej stránky „pomarance.sk“, ktorá je venovaná pomarančom. Tak napríklad, podstránka, ktorá je venovaná téme „ako pestovať pomaranče“, by nemala vyzerať nejako takto – „pomarance.sk/a56o.JKJ/8976.pomaran4e“… ale skôr takto – „pomarance.sk/ako_pestovat_pomarance. Inak povedané, URL adresy majú byť krátke, zrozumiteľné a výstižné.
  3. Tagy, teda Title a descriptiontaktiež musia mať svoju presnú formu. Základom je, aby neobsahovali viac ako šesťdesiatštyri slov (title), alebo menej ako stoštyridsať a viac ako stošesťdesiat slov ( description). Mali by vyzerať nejako takto: TITLE: názov domény + 64 slov, ktoré popisujú to, čo chcete popísať… description: text, ktorý čo najpresnejšie opíše danú podstránku, poprípade produkt a obsahuje aspoň dve kľúčové slová.