Slovensko a turizmus

Ešte pred dvomi rokmi sa predpokladalo, že cestovný ruch sa stane už čoskoro jedným z kľúčových odvetví v ekonomike štátu. Slovensko má predsa turistom čo ponúknuť. Mestá vytvárajú infraštruktúru, aby sa u nás turisti cítili dobre a radi sa k nám vracali. No k úspešnej realizácii tohto celoslovenského projektu chýba ešte jeden, povedala by som, že ten najdôležitejší článok. Človek. Posúďte sami.

travel-money

Učitelia zo strednej odbornej školy pripravili pre svojich žiakov z odboru „Hotelová akadémia“ zájazd za krásami Slovenska. Jednou zo zastávok bola i Ochtinská aragonitová jaskyňa. Náš prírodný poklad, ktorý nám ľudia z mnohých krajín závidia. Už cestou v autobuse si boli všetci vedomí toho, že prídu k jaskyni tesne pred zavretím jaskyne. Z parkoviska ich ešte čakal strmý výstup k pokladni pred jaskyňou. Predpokladaný čas na cestu do kopca bol odhadnutý na 30 minút. V pokladni zatvárali ale už o 20 minút. Vyslali teda najzdatnejšieho učiteľa, aby sa čo najrýchlejšie presunul hore k jaskyni a zakúpil pre všetkých vstupenky. S jazykom po kolená to stihol za necelých 15 minút. Kúpil vstupenky a čakal so sprievodkyňou na zvyšok skupiny. Pomaly začali dochádzať ostatní. Ešte chýbalo niekoľko posledných študentov, keď sa na plošine u pokladne začala tvoriť nová skupina turistov. Zadýchaný vedúci skupiny po anglicky vysvetľoval, že turisti z Japonska boli objednaní na prehliadku Ochtinskej aragonitovej jaskyne pred dvomi hodinami. Bohužiaľ bol ich autobus cestou odklonený kvôli opravám cesty na obchádzku. Počas tejto náhradnej trasy zablúdili, a tak prišli na miesto až teraz.

jaskyňa

Pani v pokladni im povedala, že už je po záverečnej a ďalšia skupina odchádza do jaskyne až ráno. Vedúci japonskej skupiny sa snažil pani presvedčiť, aby si skupina mohla pozrieť jaskyňu ešte dnes, hoci aj za kratší čas. No pani v pokladni bola neoblomná. Nepomohla dokonca ani ponuka vedúceho japonskej skupiny, že si za vstup priplatia radi aj naviac. Boli nútení odísť bez prehliadky. Naša, slovenská skupina prehliadku jaskyne absolvovala. Radosť z toho, že prehliadku stihli, im skalili zmiešané pocity. V hlave im vírili myšlienky o tom, ako sa Slovák, pracujúci v cestovnom ruchu, dokáže neprofesionálne zachovať k ľuďom, ktorí sem idú cez pol sveta, aby videli niečo z krás našej krajiny. Aj takto funguje biznis na Slovensku.