Spojenectvá a krajiny, ktorým sa predpovedá zánik

Niektoré krajiny, štáty, tvoria spoločný celok a označujeme ich jedným názvom. Napríklad Veľká Británia. Dnes už neexistujúca Juhoslávia. Takisto Spojené štáty americké. Sú to také paradoxy, kedy má spojenie krajín priniesť spoločnú silnú, nezávislú a samostatnú ekonomiku, no obyvatelia týchto štátov majú pocit, že by im bolo lepšie, ak by sa oddelili. Navzájom sa netolerujú a urážajú sa. Veria tomu, že ich národ by bol nezávislý a schopný a spojenie s ostatnými ich len ťahá nadol. Sú to také dve strany mince a toto je naozaj ťažká ekonomická otázka. Ťažko povedať, kde je tá naozajstná pravda. Môžeme len odhadovať.
kostra a země
Rozdelením krajina môže mať pocit samostatnosti, no môže doplatiť na malý príjem a nový ekonomický systém. Niektorým štátom by možno zasa oddelenie pomohlo i ekonomicky. Naozaj to neviem správne posúdiť. Každopádne vám ponúkam článok, v ktorom sa predpovedá zánik niektorých takýchto spojených národov. Nepredpovedám ho ja, no z iných zdrojov som sa o tejto téme rozdelenia dozvedel. Čaká sa však aj zánik niektorých krajín kvôli nespolupráci, slabej ekonomike, vojnovým vyhrážkam a malej rozlohe či malému počtu obyvateľov. V neposlednom rade i kvôli zlým, zdravie skracujúcim ekologickým podmienkam, alebo vážnym nesúhlasom voči systému. Teda tu sú názvy spojenectiev a krajín, ktorých zánik sa predpovedá za dvadsať rokov:

Veľká Británia, Maldives, Severná Kórea, Belgicko, Čína, Holandsko, Líbya, Kirbati, Spojené štáty americké, Španielsko.

čínská bojovnice
Asi vás niektoré názvy prekvapili. Čo sa týka napríklad Veľkej Británie a Spojených štátov amerických, v tomto prípade sa čaká iba zánik názvu. Teda štáty budú existovať, iba oddelene. Teda štáty v týchto spojenectvách nezaniknú, iba sa osamostatnia. Smutnejší príbeh sa dotýka takej Číny, kde sú vraj neznesiteľné ekologické podmienky. Množstvo jedu vo vzduchu z tovární a do toho preľudnenosť. Tieto zlé ekologické podmienky ukončia život 100 000 obyvateľom ročne! Preto v mene záchrany asi utečú do iných štátov.