Investícia do ľudského pokroku a zdravia

Vraví sa, že práca sa dá vykonávať rôzne. To isté podľa mňa platí aj o ekonomike. Tiež by mohla mať inú tvár. Len keby sa chcelo.
student s knihou

        Ako to myslím?

Ekonomika zabezpečuje financie, pričom jej úlohou je tieto financie opäť použiť pre rozvoj svojho štátu, národa. Akou cestou štát získa financie a na čo ich vzápätí utratí, však akosi nezáleží na nás. Záleží to na ľuďoch, ktorí sú povinní túto cestu určiť. Teda nemusí prísť anarchia, ale ekonomický systém sa dá pozmeniť. Pozmeniť aspoň v tom zmysle, že sa budú financovať iné, potrebnejšie veci. Ekonomika totiž dobe pozná i nasledovný pojem, ktorého uznanie a zvýšenie priority významnosti by pomohlo k lepšiemu životnému štýlu mnohým našim obyvateľom. Robotníkovi, zdravotníkovi, podnikateľovi,… Tento pojem má znenie:
mladá lékařka

Investícia do ľudského kapitálu

Lepšie povedané, investícia do ľudských zdrojov. O ľudí by bolo lepšie postarané, čo by zvyšovalo aj ich produktivitu, takže aj zamestnávatelia by tým len získali. Takáto investícia do ľudských zdrojov znamená v praxi väčšiu investíciu zo strany štátu do možností vzdelávania a do zvyšovania zdravotnej starostlivosti. Na týchto, pre človeka základných a nutných  veciach, by sa nemalo šetriť a malo by sa im venovať viac pozornosti. Ak sa tieto veci totiž budú z roka na rok viac ignorovať, budeme ako národ čoraz viac nezdravý a chorľavý. Budeme zomierať hlúpi, vo veku 50 rokov, pri páse. Takýmto smerom má ísť náš národ? Za toto naši predkovia bojovali? Pochybujem. Preto tieto veci nesmie štát ignorovať, musí z nich spraviť vyššiu prioritu, aby bol náš národ vzdelaný a zdravý. Potom budeme schopní i užitočnejšej  práce, budeme schopní vytvárať viac pracovných miest a dokonca prídeme i s niečím inovatívnym. Nebudeme sa musieť spoliehať na investorov zo zahraničia, kedy máme kolom dokola len automobilky a občan potom kašle na celé vzdelanie a doktorov, aj tak si to nemôže dovoliť a nemá na to čas.