Začiatočné cesty Ľudovíta Štúra

        Ak spomenieme Slovensko a jeho kultúru, nesmie ani naša generácia zabudnúť na velikána, akým bol Ľudovít Štúr.

Keďže jeho otec bol veľmi vzdelaný a vážený, základnému vzdelaniu sa mu dostalo od neho. Mladý Ľudovít bol plný vedomostí a preto sa rozhodol pre ďalšie štúdiá, aby šiel po vzore svojho otca a bol čoraz viac vzdelanejším. Pri štúdiu, v gymnáziu v Rábu, si ho obľúbil profesor Leopold Petz, ktorý mal slovenský pôvod. Profesor Petz bol známy svojou obľubou k Slovanstvu a jeho literatúre a o týchto témach veľa krát vravel aj svojim žiakom. Táto téma učarovala aj žiakovi Ľudovítovi Štúrovi.
horské panorama

Po dvoch rokoch odchádza študovať na evanjelické lýceum v Bratislave, ktorá sa zaoberá humanitnou vedou.

Tieto štúdiá mu zatiaľ priniesli vzdelanosť, lásku k Slovanstvu a humanitnú náuku. Takže už v týchto mladých štúdiách je vidieť, prečo sa z neho neskôr stal bojovník za slovenskú národnú obrodu.

V prvý rok nástupu na evanjelické lýceum v roku 1829, bol jeden zo členov samovzdelávacej skupiny žiakov českého a slovenského pôvodu. Bolo to z dôvodu vysokého veku prednášajúceho profesora, ktorého vek mu bránil učiť zrozumiteľnejšie. Tento spolok mladých študentov spočíval v dobrovoľnom, no pravidelnom a  aktívnom vzdelávaní sa v rodnej reči. Do tohto spolku patrili známe mená ako Samo Chalupka či Miroslav Hodža. Aktívnym a poctivým dobrovoľným študentom sa stal aj Ľudovít Štúr. Jeho snahu si všimli aj profesori a neskôr sa stáva zástupcom riaditeľa.
slovenská vlajka

V rokoch 1836/37 nastáva ťažšia doba, kedy sa v Uhorsku zakazujú podobné dobrovoľné zoskupenia. Je to zo strachu z možnej vzbury a nespokojnosti študentov. Ľudovít Štúr, ako zástupca riaditeľa má povinnosť, dohovoriť svojim žiakom a takéto zoskupenia prísne zakázať.
kozy v tatrách

To mu však svedomie nedovolilo, predsa on sám býval členom takéhoto spolku. Preto to vyriešil najlepším možným spôsobom. Túto skupinky študentov vytiahol z ilegality a ich diskusie pretvoril do učebnej osnovy. Teda jeho oficiálne, povolené učebné hodiny prebiehali takou formou, ako diskusie nepovoleného spolku.