Prvá pomoc a prevencia pre kanalizácie a potrubia

Určite si všímajte stav Vašej kanalizácie a potrubia. Časom sa upchá, každodenné splašky v nej vytvoria nepriepustné nánosy, zúžia jej priemer a znefunkčnia odtekanie odpadovej vody. Riešte radšej prevenciu ako haváriu a spoľahnite sa na služby krtkovanie https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii/.

riešenie havárie potrubia

Sú to predovšetkým non stop služby, využívajú modernú techniku s rýchlym výsledkom, ktorý pretrváva dlhé obdobie, majú spoľahlivý servis a viaceré doplnkové služby vo forme vodoinštalatéra, ktoré vždy oceníte. Či už riešite prevenciu, poradenstvo alebo aj haváriu vždy zadajte pri prvotnom telefonickom kontakte Vašu polohu, druh potrubia a objektu v ktorom sa nachádza, Vašu dostupnosť a opíšte stav poruchy. Pomôžete tímu odborníkov zvoliť účinnú metódu riešenia najčastejšie formou vysokotlakového čistenia prúdom vody pod vysokým tlakom alebo elektromechanické rotačné čistenie potrubí a kanalizácii. Všetky spôsoby riešenia situácie sú ekologické, nezaťažia okolité prostredie, nie sú potrebné vedľajšie búracie práce, takže nenavýšia zbytočne náklady. Ponúkaná služba je určite aj vo Vašom okrese, je ľahko dostupná a k dispozícii takmer stále.

služba krtkovania

Odborníci zvolia pre Váš problém najvhodnejšie riešenie, nie vždy je totižto čistenie kanalizácie prúdom vody bezpečné, občas dochádza k zaplaveniu priestoru a vtedy je vhodnejšie elektromechanické čistenie. Je vhodné najmä pre domácnosti, menšie objekty a budo y a ĺahko si poradí s upchatým drezom, septikom, výlevkou, sprchou alebo toaletou.

Obidva spôsoby prečistia potrubie akejkoľvek dĺžky, priemeru, vyriešia takmer každý problém a s pridaním doplnkových služieb vo forme TV monitoringu, frézovania potrubia, jeho sanácie alebo kinety získate prehľad o aktuálnej situácii, odstránite napríklad zabudnuté stavebné materiály zo šachtového dna alebo sa zbavíte prerastajúcich koreňov starých stromov v kanalizácii.

Na slušný a profesionálny prístup k problému a k zákazníkovi sa vždy môžete spoľahnúť.