Služby stavebnej spoločnosti Taloa

Ak máte záujem o vybudovanie stavby, ktorá bude postavená z prvotriednych a odolných komplementov, nebude zaťažovať životné prostredie a zároveň vďaka nej ušetríte náklady na energie, spoločnosť Taloa je niečo pre vás. Taloa je firma, ktorá dokáže zabezpečiť všetky potrebné činnosti k začatiu budovania a vybaviť kompletnú dokumentáciu, nevyhnutnú k zrealizovaniu výstavby a to za pomoci využitia ekologických materiálov. Vo firme pracujú vyškolení odborníci, ktorí majú bohaté praktické skúsenosti s rôznymi stavebnými úkonmi.

Výstavba domu

Medzi naše služby Taloa zaraďujeme primárne činnosti ako je návrh a plánovanie stavebného projektu, odporučenie a výber ideálneho druhu technológie, ktorá by mala byť zavedená počas výstavby, komplexné vybavenie úradných dokumentov, komunikácia so stavenými inštitúciami a nakoniec aj finálne skonkretizovanie schváleného návrhu stavebného projektu.

Návrh interiéru domu

Keď vás zaujímajú bližšie špecifikované a rozpísané stavebné služby, ktoré ponúkame a zabezpečujeme, ide o nasledovné aktivity:

  • Navrhnutie konceptu a plánu stavby vytvoreného architektom alebo projektantom (návrh rodinného domu, architektúry, statiky, vykurovania, plynovodu, vody a odpadových kanálov, rozvodov elektrickej siete)
  • Poradenstvo a odporúčania pri výbere technológií (výpočet a konzultácia ohľadom rozpočtu na projekt, výber a inštalácia elektrických technológií určených na rozvody pre spotrebiče, inštalácia rozvodov na kanalizáciu a vodu, inštalácia vykurovacích rozvodov a klimatizačných, či chladiacich systémov)
  • Vybavenie nevyhnutných administratívnych a legislatívnych potvrdení (komunikácia s investormi a inými zainteresovanými podnikmi i jednotlivcami, získanie súhlasu od úradov vo forme stavebného, územného, kolaudačného alebo demolačného povolenia, reprezentovanie pred inštitúciami a dodávateľmi, vykonávanie stavebného dohľadu)
  • Proces výstavby konkrétneho plánu stavebného projektu (stavba rodinného domu, či už na kľúč alebo iba ako holo dom, stavba bytových priestorov, panelákov a bytoviek, rekreačných priestorov, stavba komerčných a iných budov, ktoré nie sú určené na bývanie a taktiež aj prerábky, renovácie alebo prípadne demolácie)